Bộ Y tế: Cử ngay đoàn cán bộ sản khoa, sơ sinh đến Quảng Nam hỗ trợ các thai phụ trong khu cách ly