Bộ bàn ghế cựu tổng thống Obama ngồi ăn bún chả được lồng kính

Từ gợi ý của khách hàng, chủ quán đã cho bộ bàn ghế, chén đũa mà cựu Tổng Thống Mỹ dùng khi ăn bún chả, vào lồng kính để làm kỷ niệm.