Thượng tá Nguyễn Văn Bổng: Thời gian khử độc ở Rạng Đông sẽ khá lâu