Bố nữ sinh giao gà ở đâu kể từ khi con gái bị sát hại?

Ông Cao Hường chưa từng xuất hiện kể từ khi con gái bị bắt.

Pháp luật