Bỏ quên trẻ trên xe đưa đón: Đồ Rê Mí bị đình chỉ, Gateway lại không?