Bộ sưu tập triết lý để đời, 'chất như nước cất' của Dũng (Về Nhà Đi Con)