Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự khai giảng muộn ở 'rốn lũ' Tân Hóa