00:00

Bộ trưởng QP Trung Quốc ngang ngược nhận 'các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc'

TIN LIÊN QUAN