Bọn có gấu đi chỗ khác nhé

Valentine thì đã sao nào?

Siêu hài