Bóng đá Việt Nam hết 'quân' giỏi, lại nhắc hợp đồng thầy Park