Bóng đá, pháo sáng và sự vô cảm đến lạnh người của một số CĐV quá khích