Book trên app xe SH, chàng trai giật mình với quả xe cà tàng không thể nát hơn cùng lời giải thích 'đứng hình' từ tài xế