Bột giặt LIX: LNTT nửa đầu năm đạt 104 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch năm

Cổ phiếu LIX trên thị trường hiện đang giao dịch quanh mức 41.100 đồng/cổ phiếu, giảm 14% so với hồi đầu năm và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 623 tỷ đồng, tăng 5% so với doanh thu đạt được quý 2 năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ do giá cả nguyên vật liệu đầu vào giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 141 tỷ đồng.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng khá mạnh nên sau khi giảm trừ, Bột giặt LIX lãi sau thuế 45 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Công ty ghi nhận 1.195 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 2,7% so với doanh thu đạt được lũy kế đầu năm ngoái. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng tương đối nên LNTT đạt 104,5 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ 2018. LNST đạt 83,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tương đương EPS đạt 2.358 đồng.

Năm 2019 Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.400 tỷ đồng và 180 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 50% mục tiêu về doanh thu và 58% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường giá cổ phiếu LIX hiện đang giao dịch quanh mức 41.100 đồng/cổ phiếu, giảm 14% so với hồi đầu năm và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Diễn biến giá cổ phiếu LIX 6 tháng gần đây.

Theo Hà Nguyễn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/bot-giat-lix-lntt-nua-dau-nam-dat-104-ty-dong-hoan-thanh-58-ke-hoach-nam-42019197165510656.htm

Tags: hoàn thành  |  bột giặt  |  doanh thu  |  mục tiêu  |  giá cổ phiếu  |  phát sinh  |  lợi nhuận  |  khoản chi  |  thị trường