Bọt trắng bốc mùi hôi thối trên kênh Ba Bò ngàn tỉ

Sau gần 10 năm cải tạo, kênh Ba Bò trở lại tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Xã hội