Clip: Bọt trắng bốc mùi hôi thối trên kênh Ba Bò ngàn tỉ

Sau gần 10 năm cải tạo, kênh Ba Bò trở lại tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Kênh Ba Bò đi qua TP HCM và tỉnh Bình Dương là địa chỉ đen nhiều năm về ô nhiễm.

10 năm trước, TP HCM và Bình Dương đã đầu tư hơn ngàn tỉ đồng để cải thiện nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm trên dòng kênh vẫn chưa chấm dứt.

Bọt trắng bốc mùi hôi thối trên kênh Ba Bò (Clip: Hoàng Triều)

Tại khu vực cầu Tỉnh lộ 43, dòng nước đen đặc, sủi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi tanh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tại khu vực cầu Tỉnh lộ 43, dòng nước đen đặc, sủi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi tanh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sau mỗi cơn mưa, người dân sống xung quanh bờ kênh phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc.

Sau mỗi cơn mưa, người dân sống xung quanh bờ kênh phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc.

Từ thượng nguồn bọt trôi dần về hạ lưu, người dân khu vực cho biết sau  ba ngày lượng bọt có giảm so với trước tuy nhiên vẫn còn mùi hôi.

Từ thượng nguồn bọt trôi dần về hạ lưu, người dân khu vực cho biết sau ba ngày lượng bọt có giảm so với trước tuy nhiên vẫn còn mùi hôi.

Dòng nước đen ngòm dưới kênh Ba Bò

Dòng nước đen ngòm dưới kênh Ba Bò

Nước thải sinh hoạt đổ thẳng xuống dòng kênh gây ô nhiễm nguồn nước

Nước thải sinh hoạt đổ thẳng xuống dòng kênh gây ô nhiễm nguồn nước

Ven bờ kênh, rác từ các khu dân cư thải xuống

Ven bờ kênh, rác từ các khu dân cư thải xuống

Hồ điều tiết và hồ sinh học đến nay (2017) vẫn chưa hoàn thiện.

Hồ điều tiết và hồ sinh học đến nay (2017) vẫn chưa hoàn thiện.

Nguyên nhân gây ô nhiễm đã được xác định do chất thải từ các DN, nước thải sinh hoạt nhưng chẳng biết bao giờ mới được khắc phục

Nguyên nhân gây ô nhiễm đã được xác định do chất thải từ các DN, nước thải sinh hoạt nhưng chẳng biết bao giờ mới được khắc phục

Theo Hoàng Triều/NLĐ

Tags: ô nhiễm nguồn nước