Bradley Cooper và hành động gây sốt toàn thế giới khi đứng giữa 2 người phụ nữ