Brazil thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới, tổng thống vẫn thờ ơ