Bữa ăn thân mật thì được gọi là tiệc gì?

Mỗi nước, mỗi khu vực sẽ có cách phân chia cách gọi các loại tiệc khác nhau tùy vào tính chất và mức độ trang trọng của các buổi chiêu đãi đó.

Bạn đã nghe qua các loại tiệc dưới đây?

Có rất nhiều bữa tiệc: tiệc lớn nhất và trang trọng nhất gọi là quốc yến (nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, những dịp đón nguyên thủ quốc gia, thủ tướng các nước); rồi nhiều loại tiệc khách: tiệc đứng, tiệc ngồi, tiệc lớn, tiệc nhỏ, tiệc trà…

Người châu Âu thì phân ra nhiều loại: tiệc lớn (đại yến) gọi là banquet; cocktail, lunch, sauterie, gonter, surprise parie, pique-nique… Thực ra có thể dịch là tiệc lớn, tiệc nhỏ, tiệc trà…

Người Việt Nam ta có tập quán thường gọi các tiệc lớn nhỏ trong ba tên sau đây: chiêu đãi, cocktail, tiệc trà. Nhưng đấy là gọi trong các buổi chiêu đãi chính thức hoặc trong giới ngoại giao; còn thân mật, bạn bè, kể cả mời trong dịp có đám cưới thì đều dùng các tên sau đây: mời dự bữa cơm thân mật, mời dự ăn sáng, ăn trưa, ăn tối… không ai lại viết và nói là 'mời dự chiêu đãi nhân dịp đám cưới con chúng tôi'. Người châu Âu khi mời dùng bữa cơm thân mật bạn bè cũng có tập quán tương tự.

Do đó, chúng tôi thấy cứ theo tập quán của ta hiện nay là không có gì trái với phép lịch sự. Trong các bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu công việc chuẩn bị trước bữa tiệc và cách xử sự trong bàn tiệc.

Theo N.L.T/Thế giới và VN Link Gốc:           Copy Link
https://baoquocte.vn/bua-an-than-mat-thi-duoc-goi-la-tiec-gi-120995.html

Tags: trang trọng  |  chiêu đãi  |  thân mật  |  Chúng tôi  |  tập quán  |  bữa cơm  |  châu Âu  |  Sau đây  |  bữa tiệc