Bức ảnh 'tố cáo' Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang hẹn hò