00:00

Bức ảnh về Việt Nam làm thế giới thay đổi mạnh nhất 50 năm qua

TIN LIÊN QUAN