Bức thư gây sốt của cô giáo 'tri ân ngược' phụ huynh ngày 20/11, giải thích lý do đầy thuyết phục vì sao không nhận quà cũng chẳng nhận hoa