Bức tranh tuyển sinh đợt I năm 2019: Có sự phân tầng trong hệ thống