Bùi Tiến Dũng ấn định ngày làm lễ ăn hỏi, Trần Đình Trọng bỏ lỡ ngày đặc biệt của người anh thân thiết

Trần Đình Trọng hiện đang đi Singapore để phẫu thuật chấn thương mà mình gặp phải.

Thể thao