Bùi Tiến Dũng quyết ghi điểm trước Lâm 'Tây', chờ tin thầy Park