Bùi Tiến Dũng tâm sự 'Chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân', fan thi nhau vào an ủi