Bùi Tiến Dũng viết tâm thư sau sai lầm: 'Chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân, bây giờ mọi thứ thật tệ'