Bước tiến thần tốc trong an ninh mạng của Ả Rập Xê Út

Ả Rập Xê Út vốn là một quốc gia nổi tiếng với sự giàu có nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Tuy nhiên, đất nước này đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế phần lớn dựa vào dầu mỏ này. Chính phủ Ả Rập đã tập trung đầu tư nguồn lực vào nhiệm vụ cải thiện an ninh mạng.

Thứ tư, 08/04/2020 07:27

Kinh doanh