Buổi cắt tóc 'cưỡng chế': Nam Thành, Huỳnh Anh, Thanh Duy 'nói xấu' sau lưng chỉ huy