Buổi sáng ở Nhật sau cơn bão tan: Bầu trời trong xanh, nhiều nơi vẫn chìm trong biển nước, các hoạt động được khôi phục trở lại