Buồn của anh phiên bản mọc sừng

Chế lời quá chất với những ai thất tình sau dịp va lung tung nhỉ!

Siêu hài