TT Iran nói Mỹ "thiểu năng trí tuệ" - Hoa Kỳ giận "sôi máu", tàu sân bay, tàu đổ bộ vào vị trí, đến lúc nói chuyện bằng tên lửa?