CĐM Hàn Quốc quyết không nhận Giám đốc giết người làm đồng hương: 'Cho hắn mức án kịch khung đi'