CĐV Thái Lan: Quang Hải suýt khiến Việt Nam thua vì chỉ Văn Lâm bắt phạt đền