CĐV Trung Quốc mỉa mai: 'Vẫn còn cửa dự World Cup, bỏ vài chục tỷ USD đăng cai là được mà'