CĐV Việt Nam nhuộm đỏ các tuyến phố trước trận quyết đấu Thái Lan