CEO Apple Tim Cook thu nhập cao hơn gấp 283 lần nhân viên trong năm 2018