CEO hãng hàng không lớn nhất Hong Kong từ chức giữa sức ép biểu tình