00:00

CHÍNH THỨC: Toàn bộ người lao động ở Đà Nẵng nghỉ làm để tránh 'siêu bão' số 9

TIN LIÊN QUAN