CII: Doanh thu quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế giảm 83%

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020. Theo đó, mặc dù doanh thu quý này của CII gấp 4 lần cùng kỳ năm trước song lợi nhuận lại giảm hơn 80%.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý này của CII đạt 1.826 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2019, luỹ kế 9 tháng đạt 2.978 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp quý này chỉ đạt 18,5% trong khi cùng kỳ 2019 đạt hơn 30%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của CII

Doanh thu tài chính chỉ đạt 289 tỷ đồng, giảm 63% cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của CII, cùng kỳ năm trước phát sinh các khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và các khoản lãi khi thanh lý công ty con với giá trị lớn. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu tài chính đạt hơn 1.115 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này hơn 308 tỷ đồng, tăng 18,4% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng lãi vay hơn 882,5 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh, trong khi lợi nhuận khác giảm. Tất cả yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế của CII trong quý 3/2020 chỉ đạt gần 114 tỷ đồng, giảm 81,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 539 tỷ đồng, giảm 33%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 81,2 tỷ đồng, giảm 83% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 460,5 tỷ đồng, giảm 38% cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của CII tại thời điểm 30/9/2020 đạt hơn 30.570 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu năm. Tổng nợ vay ngân hàng lên tới hơn 16.100 tỷ trong đó vay nợ ngắn hạn 3.550 tỷ (giảm 1.500 tỷ so với đầu năm) và vay dài hạn 12.564 tỷ (tăng 3.770 tỷ so với đầu năm).

Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu và tồn kho rất lớn. Khoản phải thu ngắn hạn 4.40 tỷ, tăng 800 tỷ so với đầu năm, khoản phải thu dài hạn gần 4.000 tỷ, tăng 1.000 tỷ so với đầu năm. CII tham gia vào lĩnh vực hạ tầng và BOT kéo theo các khoản phải thu dài hạn lớn.

Hàng tồn kho 5.400 tỷ, giảm hơn 500 tỷ so với đầu năm.

Chi tiết hàng tồn kho

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Theo Châu Cao/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/cii-doanh-thu-quy-3-gap-4-lan-cung-ky-nam-truoc-nhung-lai-sau-thue-giam-83-420203010180535.htm

Tags: Tổ Quốc CTCP Đầu  |  HCM CII