CLIP: Bà chủ Hoa Tháng Năm cho rằng không là đồng phạm của ông Nguyễn Thành Tài