CLIP: Bị cáo Nguyễn Thành Tài nhắn nhủ trước phán quyết cuối cùng