Cận cảnh 4.000 con lợn trại chăn nuôi bơi trong nước lũ