CLIP: Ông Nguyễn Thành Tài và bà chủ Công ty Hoa Tháng Năm phủ nhận 'quan hệ tình cảm'