CLIP: Tuyển Việt Nam tập bài tranh chấp 'lạ', sẵn sàng đối phó Thái Lan