COVID-19 Anh: Khủng hoảng đồ bảo hộ vì 'sóng thần' bệnh nhân