CSGT 'mỏi tay' ghi phiếu phạt, người vi phạm đứng tràn ngã tư Sài Gòn