CSGT phạt 'rát', nữ sinh bán bảo hiểm mỏi tay ghi trăm tờ mỗi ngày