CSGT tổng kiểm soát trên các tuyến cao tốc, kiểm tra 4 loại giấy tờ

Cục Cảnh sát giao thông mở đợt tổng kiếm soát, được thực hiện từ 7/11- 14/11 trên các tuyến đường cao tốc.

Thời sự