Cá Koi trên sông Tô Lịch lại tiếp tục chết sau 3 ngày được thả