Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm Chủ tịch huyện, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm

Ngày 15/6, nguồn tin của PV cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đăng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Hàng loạt vi phạm được nêu rõ

Qua kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu ra hàng loạt vi phạm của UBND thị trấn Cái Nước như: Lập phương án, trình UBND huyện Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ trung tâm thị trấn Cái Nước (giai đoạn 3) với số tiền thu vượt quy định hơn 9,6 tỷ đồng.

UBND thị trấn Cái Nước tổ chức thu phí chợ, thu tiền đóng góp của các tiểu thương với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng nhưng không lập biên lai theo quy định; nguồn thu phí chợ từ việc cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng được để lại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, chi phí quản lý, nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước nhưng UBND thị trấn Cái Nước không lập dự toán, kế toán, quyết toán thu chi theo quy trình quản lý ngân sách xã được quy định theo Thông tư 60 của Bộ trưởng bộ Tài chính...

Do đó, trách nhiệm chính đối với các vi phạm nêu trên là của ông Đăng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (người bị tố cáo); ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước chịu trách nhiệm với vai trò là cấp phó phụ trách lĩnh vực; ông Phạm Văn Bảo, kế toán chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý nguồn thu, chi không đúng quy trình; ông Tạ Văn Tây, Thủ quỹ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thu tiền không lập biên lai theo quy định (giai đoạn từ 1/7/2016 về sau).

Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ ra vi phạm của UBND huyện Cái Nước về việc chủ trương cho UBND thị trấn Cái Nước đầu tư xây dựng nâng cấp chợ trung tâm thị trấn Cái Nước từ nguồn thu phí, dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ nhưng một số nhiệm vụ còn giao chưa rõ ràng, chỉ đạo một số ngành kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc UBND thị trấn Cái Nước quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi, không đúng quy trình.

Hàng loạt cán bộ huyện, thị trấn bị kiểm điểm. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cái Nước có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn Cái Nước, nhưng không phát hiện UBND thị trấn Cái Nước quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi không đúng quy trình theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng bộ Tài chính. Trách nhiệm chung thuộc về Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giai đoạn 2016-2018.

Xử lý tập thể, cá nhân có liên quan

Trước những vi phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc sở Nội vụ chủ trì, phối họp với ngành chức năng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch và ông Huỳnh Hùng Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký phê duyệt Phương án số 02 và các vi phạm nêu trên.

Bên cạnh đó, giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước rà soát, thỏa thuận với các hộ tiểu thương, theo hướng kéo dài thời gian hợp đồng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, để trừ dần số tiền thu vượt, lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với số tiền thu vượt hơn 9,6 tỷ đồng (chợ giai đoạn 3), do nhận thức văn bản chưa đúng dẫn đến thu sai.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước và các cán bộ có liên quan trong đó, có vai trò trách nhiệm của ông Trần Viễn Phương, Chánh Thanh tra huyện, Tổ trưởng tổ xác minh tố cáo do tham mưu Chủ tịch UBND huyện Cái Nước ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Văn My, không kết luận rõ việc vi phạm mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Cái Nước giai đoạn 3 và chưa xác định rõ trách nhiệm việc cấp 2 quầy cho Hội Nông dân huyện sử dụng làm Hợp tác xã mua bán.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước thu tiền cơ sở hạ tầng và thu bổ sung tiền cho thuê quầy đối với Hơp tác xã, do cho thuê giá thấp hơn so với các hộ khác tại khu vực chợ (các hộ thuê 92.000 đồng/m2, Hợp tác xã thuê 73.000 đồng/m2) là 33.120.000 đồng; rà soát lại nếu Hội Nông dân sử dụng sai mục đích theo chủ trương của huyện thì thu hồi vị trí này trả lại hiện trạng ban đầu theo bản thiết kế chợ bờ kè…

Theo Việt Tâm/Người Đưa Tin

Tags: Cà Mau  |  vi phạm  |  Cái Nước  |  thị trấn  |  trách nhiệm  |  sử dụng  |  quy định  |  nguồn thu  |  bán hàng  |  dịch vụ